Tromsdalshavna

 • Disse websidene til Tromsdalshavna vil fra 1.1.2021 bli erstattet med nye frontsider i HavneWeb. Sidene er under utvikling og vil bli ferdigstilt fra 1.1.2021. Sidene vil inneholde begrenset med informasjon siden dialogen med andelshavere, andelssøker og leietakere vil foregå i selve Havneweb-systemet.
 • Daglig leder Espen Friberg kan treffes på følgende telefon og tidspunkt
 • Telefon:  900 12 594
 • Kontoret: tirsdag og onsdag kl.08:00 – 15:30, og torsdag fra kl.16:00 – 20:00.
 • Kjernetid på kontoret tirsdag og onsdag kl.10:00 – 14:00
 • Dieselpumpa – for å fylle diesel må  man bruke samme nøkkel som du brukes på pirporten for å starte dieselpumpa. Oppslag med informasjon står på pumpa.
 • Alle må fortøye båtene med stramme strekkavlastere.
 • Oppsett av båt – kontakt Båtservice v/Per Eidar Fenes på tlf. 90611270. For bruk av spyleplass/pusseplass faktureres et miljøgebyr på kr 300 som ettersendes fra Tromsdalshavna SA. Andelshavere er fritatt for miljøgebyret.
 • Ved innseiling til havna er det viktig å følge innseilingslysene som står på linje. Det er også viktig i god tid å legge seg midt i leia, før man kommer til de oransje blåsene, som marker innseilinga til havna.
 •  Tromsdalshavna har egen rampe for utsett /oppsett av båter fra privat henger. Bruk av rampen forutsetter betaling av fastsatt gebyr og at bruken ikke forstyrrer aktiviteten til Båtservice som også benytter rampen til utsett/oppsett av båter.
  Pris for utsett/oppsett av båt er kr. 65.
  Tjenestene miljøgebyr og utsett/oppsett kan nå kjøpes på VIPPS #558618 Tromsdalshavna SA

Tromsdalshavna SA er et samvirkeforetak og bestyrer småbåthavna i Tromsdalen. Havna ligger på fastlandet like ved brua over til Tromsø og med Ishavskatedralen  som en av de nærmeste byggene i sør. Havna er den eldste i Tromsø og har 370 båtplasser. Anlegget har også et servicebygg med klubblokaler, servicekai med mulighet for å bunkre diesel og vann. I sommerhalvåret er det også muligheter for oppsett av båter for vedlikehold og mindre reparasjonsoppdrag. Denne tjenesten tilbys av Båtservice Per Fenes. Det er dessverre ingen gjesteplasser i havna, men besøkende kan henvende seg til daglige leder ved spørsmål om kortere opphold.