Tromsdalshavna

  • Ved innseiling til havna er det viktig å følge innseilingslysene som står på linje. Det er også viktig i god tid å legge seg midt i leia, før man kommer til de oransje blåsene, som marker innseilinga til havna.
  •  Det er innført betalingsløsning for oppsett/utsett av båt. Se informasjon lenger ned på siden.
  • VIKTIG. Mandag 8. august 2016 starter arbeidet med båtrampe i Tromsdalshavna. Det er derfor ikke anledning til å sette ut, eller ta opp båter før dette arbeidet er ferdigstilt.  Tromsø kommune skal samtidig påføre ekstra toppdekke/masse der båtene står vinterlagret. Arbeidet  påregnes gjort i august og september måned 2016. Det vil derfor bli ei hektisk tid for opptak av båter for vintersesongen. Båtservice ved Per Fenes tlf. 90611270 vil være orientert om fremdriften av arbeidet, og vil kunne svar på muligheten for oppsett av båt.
  • Styret i Tromsdalshavnsa SA har satt forbud mot mating av fugler i båthavna. Årsaken er at mating medfører tilgrising av pirene og båtene med fugleskitt, og øker mengden av rotter og mus i området. ( Se for øvrig  link: http://www.nrk.no/nordland/_-ikke-mat-ender-og-svaner-1.12135080 )

Tromsdalshavna SA er et samvirkeforetak og bestyrer ei småbåthavn i Tromsdalen i Tromsø by. Havna ligger på fastlandet like ved brua over til Tromsø og med Ishavskatedralen  som en av de nærmeste byggene i sør. Havna er den eldste i Tromsø og vi har plass til 370 båter totalt. Anlegget har også et servicebygg med klubblokaler, servicekai med mulighet for å bunkre diesel og vann. I sommerhalvåret er det også muligheter for oppsett av båter for vedlikehold og mindre reparasjonsoppdrag. Vi har også egen rampe for utsett av båter fra private hengere. Rampen er privat og tilhører Tromsdalshavna. Denne er foreløpig åpen for alle så lenge man ikke forstyrrer aktiviteten til Båtservice AS som leier deler av havnas anlegg, og samtidig respekterer den ordningen som er innført for utsett av båter. Pris for utsett/oppsett av båt er kr.60, som betales med en SMS løsning.(Bruker belastes i tillegg kr.6 for hver sms) Send SMS med kodeord: KJØP TROMSDALSHAVNA til 09316. Vi har dessverre ingen gjesteplasser i havna men besøkende kan henvende seg til vår daglige leder for spørsmål om kortere opphold. Vi har også selskapslokaler til leie i Naustet.