Tromsdalshavna

  • Daglig leder Espen Friberg kan treffes på følgende telefon og tidspunkt
  • Telefon:  900 12 594
  • Kontoret: mandag og tirsdag 10:00 – 14:00, og torsdag fra 16:00 – 20:00. 
  • Ønsker du å bestille selskapslokalet Naustet kan du se om det er ledig og sende forespørsel på vår Utleiekalender
  • Dieselpumpa. For å fylle diesel må  man bruke samme nøkkel som du brukes på pirporten for å starte dieselpumpa. Oppslag med informasjon står på pumpa.  
  • Alle må fortøye båtene med stramme tau påsatt strekkavlastere.
  • Oppsette av båter –  kontakt Båtservice på tlf. 90611270. Ved bruk av spyleplass/pusseplass faktureres et miljøgebyr på kr 300 som ettersendes. Dette gjelder ikke andelshavere i havna.
  • Ved innseiling til havna er det viktig å følge innseilingslysene som står på linje. Det er også viktig i god tid å legge seg midt i leia, før man kommer til de oransje blåsene, som marker innseilinga til havna.
  •  Tromsdalshavna har egen rampe for utsett /oppsett av båter fra private hengere. Bruk av rampen forutsetter betaling av fastsatt gebyr og at bruken ikke forstyrrer aktiviteten til Båtservice som også benytter rampen til utsett/oppsett av båter.  Pris for utsett/oppsett av båt er kr.60, som betales med en SMS løsning.(Bruker belastes i tillegg kr 6 for hver sms) Send SMS med kodeord: KJØP TROMSDALSHAVNA til 09316.
  • Styret i Tromsdalshavnsa SA har satt forbud mot mating av fugler i båthavna. Årsaken er at mating medfører tilgrising av pirene og båtene med fugleskitt, og øker mengden av rotter og mus i området. ( Se for øvrig  link: http://www.nrk.no/nordland/_-ikke-mat-ender-og-svaner-1.12135080 )

Tromsdalshavna SA er et samvirkeforetak og bestyrer småbåthavna i Tromsdalen. Havna ligger på fastlandet like ved brua over til Tromsø og med Ishavskatedralen  som en av de nærmeste byggene i sør. Havna er den eldste i Tromsø og har 370 båtplasser. Anlegget har også et servicebygg med klubblokaler, servicekai med mulighet for å bunkre diesel og vann. I sommerhalvåret er det også muligheter for oppsett av båter for vedlikehold og mindre reparasjonsoppdrag. Denne tjenesten tilbys av Båtservice Per Fenes. Det er dessverre ingen gjesteplasser i havna, men besøkende kan henvende seg til daglige leder for spørsmål om kortere opphold. Vi har også selskapslokaler til leie i Naustet.