Author Archives: jan-tore

Nye portlås settes i drift 1. oktober

SONY DSC

Låsen er et magnetlås som låses opp ved å holde en kodebrikke foran kodeleseren som står til høyre på porten. Kodebrikken hentes på kontoret før den 1.10. Da går det gamle plastkortet ut.

Siste uka før oppstart vil vi ha åpent på kveldstid for utlevering til de som ikke kommer fra på dagtid.

Andelshaverne vil bli belastet for kodebrikken på årsleieregninga med kr 250,-. Beløpet er å anse som et depositum som refunderes når nøkkelen leveres tilbake ved salg av båtplassen.

Leietagere får egen brikke utlevert mot kontant betaling av kr 250,-. Beløpet refunderes når leieforholdet opphører og brikke innleveres.

Skulle du lure på noe er det bare å ta kontakt med vår daglige leder:

Bjørnar Jørgensen
telefon: 900 12594

 

 

 

 

Nytt låsesystem monteres og sommerens vedlikehold utført

Det nye låsesystemet er på plass, men vil ikke bli satt i drift før alle andelshavere har fått “brikken” som trenges for å åpne låsene. I disse dager arbeides det med å legge inn data over andelshavere i systemet.

IMG_0114

Brikkene koster kroner 250,- per stk. og vil bli belastet andelshaverne på neste års leiefaktura. Vi har ikke mulighet til å ta imot kontanter eller at det brukes kort for oppgjør ved avhenting. Vi har derfor valgt å gjøre det på denne måten. Ved innløsing av båtplass og levering av brikke, så vil beløpet refunderes. Ved tap av brikke blir det samme kostnad for å få en ny.

Vi ser for oss at det nye systemet settes i drift i slutten av september måned. Det vil komme nærmere info om dato for omlegging  og når brikke kan avhentes i havna.

Sommerens vedlikehold er på det nærmeste utført. Det er byttet en rekke utriggere og gangveier og på A og E piren er nå alt byttet. Dette arbeidet vil fortsette neste år og servicekaia blir også utbedret,kanskje allerede sent i høst.

IMG_0111
Bildet viser nytt sett utrigger og gangvei på A-piren

Det er også lagt nye kjettinger fra pirene og til nord moloen, slik at det nå er flere å fordele belastningen på. Dette er gjort etter observasjoner i vinter under uvær. Det gjenstår litt arbeid, men alt skal være på plass før vinteren.