Author Archives: Terje Berntsen

Avtale med Bunker Oil AS om rabatt på drivstoff og smøremidler

Alle andelhavere i Tromsdalshavna kan nå få rabatt på utvalgte produkter og drivstoff hos Bunker Oil AS. For å oppnå rabattene må du anskaffe et Bunker Oil -kort og oppgi at det skal knyttes til avtalen for Tromsdalshavna SA. Har du allerede et slikt kort kan du be om at det knyttes opp til avtalen.

Eksempler på rabatt er:
Gearolje 35 %
Motorolje 40 %
Smørefett 30 %
Bensin 0,75 kr/liter
Diesel 1,20 kr/liter
Rabatten på drivstoff er basert på basispris (gjennomsnittspris for hele måneden), men dersom basisprisen er lavere enn pumpepris på den aktuelle dagen garanterer Bunker Oil for minimum 0,40 kr/liter


Dugnad i havna 12.juni 2019 kl 18:00

Alle andelshavere/leietakere oppfordres til å delta på årets dugnad i havna. Det er en del forefallende arbeid som må gjøres før sommeren er over oss. Husk arbeidstøy og hansker.
Daglig leder setter deg i arbeid ved ankomst.
Vi avslutter med sosialt samvær med kaffe og vafler.