Årsmøte 2019

Onsdag 27. mars kl 19:00 på Naustet, Leif Andresens vei 19.

Vi oppfordrer alle andelshavere til å tenke over om det er spesielle saker som ønskes behandlet og melde dem til styret i god tid før møtet. Innkalling til årsmøtet vil bli sendt ut senere i henhold til våre vedtekter.