Dugnad i havna 12.juni 2019 kl 18:00

Alle andelshavere/leietakere oppfordres til å delta på årets dugnad i havna. Det er en del forefallende arbeid som må gjøres før sommeren er over oss. Husk arbeidstøy og hansker.
Daglig leder setter deg i arbeid ved ankomst.
Vi avslutter med sosialt samvær med kaffe og vafler.