Nye portlås settes i drift 1. oktober

SONY DSC

Låsen er et magnetlås som låses opp ved å holde en kodebrikke foran kodeleseren som står til høyre på porten. Kodebrikken hentes på kontoret før den 1.10. Da går det gamle plastkortet ut.

Siste uka før oppstart vil vi ha åpent på kveldstid for utlevering til de som ikke kommer fra på dagtid.

Andelshaverne vil bli belastet for kodebrikken på årsleieregninga med kr 250,-. Beløpet er å anse som et depositum som refunderes når nøkkelen leveres tilbake ved salg av båtplassen.

Leietagere får egen brikke utlevert mot kontant betaling av kr 250,-. Beløpet refunderes når leieforholdet opphører og brikke innleveres.

Skulle du lure på noe er det bare å ta kontakt med vår daglige leder:

Bjørnar Jørgensen
telefon: 900 12594