Årsmøte ble avholdt 26. mars.

Årsmøtet ble gjennomført i Naustet onsdag 26.3. Det var rundt 60 andelshavere som møtte. Velforeningen stilte med kaffe og vafler i god tradisjon. Utover de vanlige årsmøtesakene med godkjenning av årsberetning, regnskap, valg og slike forhold, så fremmet styret en sak i forhold til vakt i havna.

Resultatet ble at styret skal avvikle dagens vaktordning og erstatte denne med et moderne overvåkningssystem. I praksis betyr det at hver andelshavere kan gå på Internett, koble seg til et kamera, og zoome inn sin egen båt. Videre vil opptakene fra  havna bli lagret for en begrenset tidsperiode og hele anlegget vil bygges og driftes i henhold til de krav som Datatilsynet stiller til slike anlegg. Hvis det skjer spesielle ting, som skader eller uønskede hendelser av noe slag, så kan de dokumenteres dersom forholdet meldes til oss i tide.
Havna vil leie anlegget av leverandøren og leverandøren vil ha vedlikeholdsansvaret for anlegget.

Vi vil legge ut mere informasjon om anlegget etterhvert.

Årsmøtet markerte også at Bjørnar Jørgensen nå slutter som daglig leder. Geir Tore Brataas er ansatt som ny daglig leder og tiltrer 2.april.