Vedlikeholdsprogrammet i havna er snart fullført for i år

Arbeidet med å bytte bommer og gangveier på båtplassene er snart fullført. Det gjenstår kun å bytte 2 bommer og 2 gangveier. Disse er underveis og blir byttet med det første. Det skal også gjøres noe fendring før hele anlegget er komplett oppdatert.

kamera (2)

Kameraovervåkningsløsningen er noe forsinket p.g.a. ferieavviklingen og noe på grunn av mangel på utstyr. Arbeidet pågår og løsningen  vil være på plass om ikke lenge. Vi vil da legge ut mere informasjon om løsningen og hvordan den brukes.