Medlemsmøte 27.11.2014

Det ble arrangert møte for våre andelshavere og andelssøkere 27. november. KNBF har henvendt seg til Tromsdalshavna for en tid tilbake og ønsker et nærmere samarbeid som bl.a. innebærer medlemsskap for alle andelshavere. Styret mener dette er en sak som må avgjøres av årsmøtet og ikke en sak som styret kan ta beslutning i. Vi ønsker derfor å få til et orienteringsmøte hvor KNBF får mulighet til å lege fram saken for flest mulig av våre andelshavere. Under finner du inkalling til møtet og noe informasjon fra KNBF samt et kort referat fra møtet.

Inkalling til møte 27.11.2014

Informasjonsbrev fra KNBF

Medlems+foreningsfordeler kortversjon 2014 mars

Kort referat fra møtet