Båtplasser til leie

Foreløpig har vi en del båtplasser på 2,5 og 3 m  bredde ledig for utleie i vinter. Ta kontakt med vårt kontor tirsdag eller onsdag fra kl. 0900-1300. Tlf.  900112594. Utleie skal skje gjennom båthavna.