Innkommende forslag til Årsmøte 2016

Forslag:

Sak 1: Forslag fra andelshaver Jens Jensen C50 om at leieavtalen med Tromsø båtforening sies opp, og deres innskudd i Tromsdalshavna SA tilbakebetales.