Styremøter

Her finner du referater fra gjennomførte styremøter og planlagte.
Andelshavere oppfordres til å melde inn saker som ønskes behandlet av styret ved å kontakte daglig leder på epost.
(Referatet kan åpnes når dato er understreket og har blå tall)

2020 6.1.

2019 11.2. 11.3. 15.4. 6.5. 3.6. 24.6. 2.9. 7.10. 2.12.

2018 5.2 26.2. 23.4. 14.5. 6.6. 8.10. 3.12.