Styremøter

Her finner du referater fra gjennomførte styremøter og planlagte.
Andelshavere oppfordres til å melde inn saker som ønskes behandlet av styret ved å kontakte daglig leder på epost.
(Referatet kan åpnes når dato er understreket og har blå tall)

2019 11.2. 11.3. 15.4. 6.5. 3.6.

2018 5.2 26.2. 23.4. 14.5. 6.6. 8.10. 3.12.