Årsmøter

Her legger vi foreløpig ut saker som har med regnskap, protokoller fra årsmøte og slike forhold.

Årsmøte 2018:                                                                                                                                     Innkalling årsmøte 2018..  DriftsRegnskap 2017  Balanse 2017  Tromsdalhavna Budsjett 2018  Tromsdalhavna nye satser 2018 og årsleie 2019  Protokoll Årsmøtet 2018

Årsmøte 2017:

Innkalling Årsmøte 2017   Protokoll Årsmøtet 2017. Driftsregnskap 2016  Balanse 2016  Budsjett 2017  Satser 2017 og 2018

Årsmøte 2016:

Innkalling 2016                                                                                                                                    Regnskap og balanse 2015                                                                                                                Protokoll Årsmøte 2016

Årsmøte 2015:

Inkalling 2015
Regnskap 2014 
Balanse 2014
Protokoll Årsmøte 2015

Årsmøte 2014:
Inkalling 2014
Regnskap 2013
Balanse 2013
Protokoll årsmøte 2014

Årsmøte 2013:
Innkalling til årsmøte 2013
Regnskap 2012
Balanse 2012
Protokoll årsmøte 2013