Årsmøter

Her legger vi foreløpig ut saker som har med regnskap, protokoller fra årsmøte og slike forhold.

Årsmøte 2018:                                                                                                                                     Innkalling årsmøte 2018
Driftsregnskap 2017
Balanse 2017
Budsjett 2018
Satser 2018 og årsleie 2019
Protokoll Årsmøtet 2018

Årsmøte 2017:
Innkalling Årsmøte 2017
Driftsregnskap 2016
Balanse 2016
Budsjett 2017
Satser 2017 og årsleie 2018
Protokoll Årsmøtet 2017

Årsmøte 2016:
Innkalling 2016                                                                                                                                    Regnskap og balanse 2015                                                                                                                Protokoll Årsmøte 2016

Årsmøte 2015:
Inkalling 2015
Driftsregnskap 2014 
Balanse 2014
Protokoll Årsmøte 2015

Årsmøte 2014:
Inkalling 2014
Driftsregnskap 2013
Balanse 2013
Protokoll årsmøte 2014

Årsmøte 2013:
Innkalling til årsmøte 2013
Driftsregnskap 2012
Balanse 2012
Protokoll årsmøte 2013