Kameraovervåkning

Her kan du logge deg inn og se live bilder fra hamna.

Kamera

Løsningen vil fungere fra de fleste browsere på PC og Mac . Du må i de fleste tilfeller tillate at det installeres et programtillegg fra produsenten av kameraløsningen.Vi har testet løsningen fra Chrome, Firefox og Internet Explorer

På nettbrett og smart telefoner er det en bergrensning i mulighetene for å styre kameraene, men du får logget på og sett bilder fra hamna. Her har vi så langt kun testet fra Safari.

På nettverk med dårlig kapasitet, vil du oppleve at det tar lang tid før du får bilder overført.  Vi anbefaler derfor minst 4G mobilnett, eller bredbåndstilkobling.

Andelshavere vil få brukernavn og passord for å  kunne koble seg til kamera løsningen.  Dette vil du få tildelt ved henvendelse til daglig leder i havna.