Båtplasser

Havna er dessverre helt full og vi har ingen ledige plasser. Vi har ventelister for å få båtplass i båthavna og for å disponere en båtplass må du være andelshaver eller fremleie en plass til en annen andelshaver i havna og bli leietaker.  Oversikt over ventelistene finner du lenger ned på denne siden. Du kan melde deg som andelssøker mot å betale et behandlingsgebyr på kroner 300. Når du får tildelt en båtplass , og har gjort opp for den, endrer du da status fra andelssøker til andelshaver. Du kan både være leietaker og samtidig søke om båtplass i havna.  Dine rettigheter og plikter som enten andelssøker ,andelshaver eller leietaker er omtalt i havnas vedtekter og reglement og eventuelt leieavtalen med havna.

(Oversikt over andelshavere: Se link til høyre under nyheter. Flere har ønsket en slik oversikt. Det er i de tilfeller hvor det har oppstått skade på båt, fortøyning har slitt seg, eller hvor det er viktig å kunne få hurtig kontakt med båteier.) Andelshaverliste-mars-2017(a)

Søknadskjema for å bli andelssøker.

Fremleie

Tromsdalshavna formidler all fremleie i havna. Andelshavere, som har båtplass, kan leie ut sin egen plass etter bestemte regler til en tredjeperson i inntil 3 år. Oppgjør og formelle avtaler skal gå gjennom daglig leder i havna. Dette er hjemlet i havnas vedtekter og reglement og andelshavere kan derfor ikke leie ut en båtplass i egen regi.

Det er  lov å leie ut båtplassen dersom du ikke har behov for den til egen båt. Slik framleie kan vare i tre år før egen båt må legges i plassen. Dette etter vedtak på  generalforsamling i 2010. Vi begynner nå å få bra kontroll med utleie, men all fremleie skal skje gjennom båthavna som skriver avtale med leietager på vegne av plasseier.

NB Viktig. Fra 1. april 2013 må de som har leid ut plassen sin i 3 år eller mer, legge egen båt i plassen, jfr punkt 3 i reglementet. Hvis så ikke skjer vil plassen bli innløst og overdratt til første mann på ventelista.

Ventelister

Når du søker om båtplass, må du velge hvilken bredde du trenger på plassen. Vi har da ventelister innenfor følgende plassbredde: 2,5 meter, 3,0 meter, 3,5 meter og 4,0 meter. Vi har også 3 kaiplasser innerst i havna som leies ut og det finnes da en egen venteliste for det. Det er også slik at andelshavere, som da allerede har en plass, får fortrinnsrett til større plass etter bestemte regler, når de har ønske om det. Ventelistene opdateres kontinuerlig av daglig leder, men vi legger også ut ventelistene på denne siden med jevnlig oppdatering. Siste oppdatering 23. november 2017

Venteliste 2,5 meter
Venteliste 3,0 meter
Venteliste 3,5 meter
Venteliste 4,0 meter
Venteliste kaiplasser