Båtplasser

Det er for tiden ingen ledige andelsplasser i havna. Plassene er ikke fritt omsettelige og fordeles etter ventelister.  Oversikt over ventelistene finner du lenger ned på denne siden. Du kan melde deg som andelssøker mot å betale et årlig ventelistegebyr på 300 kroner. Når du får tildelt en båtplass , og har gjort opp for den, endrer du da status fra andelssøker til andelshaver. Du kan både være leietaker og samtidig søke om båtplass i havna.  Dine rettigheter og plikter som enten andelssøker, andelshaver eller leietaker er omtalt i havnas vedtekter og reglement og eventuelt leieavtalen med havna.

Oversikt over andelshavere:  Det er i de tilfeller hvor det har oppstått skade på båt, fortøyning har slitt seg, eller hvor det er viktig å kunne få hurtig kontakt med båteier. Her finner du oppdatert  Andelshaverliste (foreløpig ikke tilgjengelig av hensyn til personvernreglene.)

Søknadskjema for å bli andelssøker.

Fremleie

Privat framleie er ikke tillatt i henhold til havnas vedtekter og reglementTromsdalshavna formidler all fremleie i havna. Andelshavere kan framleie plassen sin i inntil 3 år, og etter bestemte regler. Leiekontrakter og økonomisk oppgjør skal gå gjennom daglig leder i havna. Andelshavere kan derfor ikke leie ut en båtplass i egen regi.

NB Viktig. Fra 1. april 2013 må de som har leid ut plassen sin i 3 år eller mer, legge egen båt i plassen , jfr punkt 3 i reglementet. Hvis så ikke skjer vil plassen bli innløst og overdratt til første mann på ventelista.

Ventelister

Når du søker om båtplass, må du velge hvilken bredde du trenger på plassen. Vi har da ventelister innenfor følgende plassbredde: 2,5 meter, 3,0 meter, 3,5 meter og 4,0 meter. Vi har også 3 kaiplasser innerst i havna som leies ut og det finnes da en egen venteliste for det. Andelshavere har fortrinnsrett til større plass etter bestemte regler. Ventelistene oppdateres etterhvert som plassene tildeles. Oppdaterte ventelister legges ut her jevnlig.

Ventelister alle bredder (midlertidig ikke tilgjengelig av personvernhensyn)