Båtplasser

Det er for tiden ingen ledige andelsplasser i havna. Plassene er ikke fritt omsettelige og fordeles etter ventelister.  Oversikt over ventelistene finner du lenger ned på denne siden. Du kan melde deg som andelssøker mot å betale et årlig ventelistegebyr på 300 kroner. Når du får tildelt en båtplass , og har gjort opp for den, endrer du da status fra andelssøker til andelshaver. Du kan både være leietaker og samtidig søke om båtplass i havna.  Dine rettigheter og plikter som enten andelssøker, andelshaver eller leietaker er omtalt i havnas vedtekter og reglement og eventuelt leieavtalen med havna.

Søknadskjema for å bli andelssøker.

Fremleie

Privat framleie er ikke tillatt i henhold til havnas vedtekter og reglementTromsdalshavna formidler all fremleie i havna. Andelshavere kan framleie plassen sin i inntil 3 år, og etter bestemte regler. Leiekontrakter og økonomisk oppgjør skal gå gjennom daglig leder i havna. Andelshavere kan derfor ikke leie ut en båtplass i egen regi.

NB Viktig. Fra 1. april 2013 må de som har leid ut plassen sin i 3 år eller mer, legge egen båt i plassen , jfr punkt 3 i reglementet. Hvis så ikke skjer vil plassen bli innløst og overdratt til første mann på ventelista.