Styret og stell

Styrets sammensetning etter årsmøtet  16. mars 2016

Styreleder: Arvid Alquist
Nestleder og vedlikeholdsansvarlig: Magnus Andersen
Styremedlem og kasserer: Terje Berntsen
Styremedlem : Gudmund Barosen
Styremedlem: Terje Killie
1. varamann: Viggo Monsen
2. varamann: Walter Bjørstad
3. varamann: Svein E Olsen

Daglig leder: Espen Friberg.

Årsmøtesaker, regnskap med mere…

Vedtekter og reglement

Havnas historie….