Venteliste 4,0 meter – 23. november 2017

1 Barosen Gudmund
2 Sivertsen Thor
3 THORKILDSEN Arne
4 Kjeldsen Harald
5 Kjær Jan Egil
6 Valanes Asbjørg
7 Strømsnes Odd Arne
8 Bjørklund Halvard
9 Nilsen Herbjørn
10 Landbakk Ivar
11 Jakobsen Terje
12 Paulsen Harald
13 Krane Helmut
14 Olsen Nils
15 Olsen Jan-Henry
16 Arnesen Reidar
17 Kaldfarnes Kjell
18 Eilerten Trond
19 Johansen Aran H.